Üldteenuse osutamise tüüptingimusedAS ELVESO üldteenuse osutamise tüüptingimused, mis on kooskõlastatud Konkurentsiameti 14.12.2012 otsusega nr 7.1-11/12-030 leiate siit