Lihthanked

Ostumenetlus "Hakkepuidu ostmine Vaida katlamajale"

AS ELVESO kuulutab välja ostumenetluse "Hakkepuidu ostmine Vaida katlamajale".

Ostumenetluse pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.07.2019 kell 11.59. Pakkumused esitada elektroonselt e-posti aadressile: info@elveso.ee 

Ostumentluse dokumentsatsiooniga saate tutvuda siin:

Juhised Pakkujale
Tehniline kirjeldus
Leping
Vorm 1
Vorm 2
Vorm 3
Vorm 4

Lisainformatsiooni saab telefonil 604 1486 või e-posti aadressil: info@elveso.ee