KastmisvesiRae Vallavalitsus kinnitas 20. märtsil 2014 korraldusega nr 338 uue kastmisvee arvestamise korra.

Aiapidajatest eraklientidel  ei tule tasuda kastmisveeks kasutatud joogivee eest reovee ärajuhitmise teenuse tasu. 
Kastmisperioodina käsitletakse ajavahemikku 01.juunist kuni  31. augustini. 

2019.a kastmisperioodi kohta tehakse tagasiarveldus kanalisatsiooni osas septembrikuu arvega, mis jõuab klientideni oktoobris.


Kastmisvee mõõtmiseks ja arvestamiseks on kaks võimalust:

 - tagasiarvestus suvise - ja talvise perioodi vahena. Kastmiseks kasutatud vee kogus arvutatakse talvise perioodi (1.oktoober - 31. märts) kuude keskmise ja kastmisperioodi (1.juuni-31. august) kuude keskmise veetarbimise vahest tulenevalt, kui viimane on suurem.

- tagasiarvestus vastavalt kastmisvee arvesti näidule. Eelduseks on AS ELVESO tehniliste tingimuste kohaselt ehitatud kastmisvee mõõdusõlm. Tingimustega saad tutvuda SIIN. Kastmisvee mõõdusõlme rajamise, arvesti paigaldamise ja selle taatlemise kulud kannab klient (AS ELVESO lisateenuste hinnakirja punkt 4.2.). Ühel kinnistul asuva paaris- ja ridaelamu jaoks paigaldatakse üks kastmisvee arvesti. 

Soodustust saavad  eraisikust omanik(ud) või valdaja(d), kellel:
- on AS ELVESO poolt vastu võetud veemõõdusõlm ja kastmisvee mõõdusõlm, juhul kui soovitakse tagasiarvestust vastavalt kastmisvee arvestile,
- on arvesti(te)näidud teatatud kastmisperioodi alguses ja lõpus. Samuti talvisel perioodil, kui soovitakse tagasiarvestust keskmise tarbimise alusel,
- on AS-iga ELVESO kehtiv reovee  ärajuhtimise või veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse müügileping,
- paarismajade korral on mõlema kaasomaniku nõusolek ja tehakse ühine avaldus,
- pole AS ELVESO ees võlgnevusi ja muud lepingu(te) järgsed kohustused on täidetud.

Kastmisvee tasaarvelduse avaldusi võetakse vastu aastaringselt. Kui vastav avaldus on esitatud alates korra kehtima hakkamisest, siis ei pea sama kinnistu kohta avaldust järgnevatel perioodidel korduvalt esitama.

Avaldus on võimalik täita siin.  Samuti on võimalik esitada avaldust meie klienditeeninduses Ehituse 9, Jüri alevik. Oleme avatud tööpäevadel kl 8.00 - 16.00.

Avalduse menetlemiseks peavad veearvesti(te) näidud olema teatatud:

- seisuga 31.mai hiljemalt  03. juuniks 2019
- seisuga 31. august hiljemalt 03. septembriks 2019


Kastmisvee arvutus ja sellekohased ümberarvestused tehakse kastmisperioodi lõppedes, tingimusel, et eespool loetletud punktid on täidetud. Ümberarvestuse teel saadud summa loetakse Kliendi ettemaksuks reovee ärajuhtimise teenuse eest.

AS ELVESO esindajal on õigus veearvesti(te) näite kontrollida.