Saastegrupid ja ülereostustasu

Reovee saasteainete piirmäärad on kehtestatud Rae Vallavolikogu 11.04.2006 määrusega nr 19.

Saastegruppidele määrab hinna (ülereostustasu) vee-ettevõtja.  AS ELVESO tegevuspiirkonnas kehtivate reostusnäitajate, saastegruppide ja ülenormatiivse reostuse tasu määradega saab tutvuda siin.