Uudised

30.10.2023

Vaida võrgupiirkonnas langeb soojuse hind

Konkurentsiamet kooskõlastas 30.10.2023 otsusega nr 7-3/2023-166 Vaida võrgupiirkonnale uue müüdava soojuse piirhinna, milleks on 86,57 €/MWh (lisandub käibemaks).

Seoses sellega teatab AS ELVESO, et rakendab alates 01.12.2023 klientidele müüdava soojuse uut piirhinda ning müüb nimetatud kuupäevast Vaida võrgupiirkonna klientidele soojust hinnaga 86,57 €/MWh (lisandub käibemaks).