Uudised

29.08.2022

Uus soojuse müügihind Jüri ja Vaida võrgupiirkonnas kehtivusega alates 01.10.2022

Konkurentsiamet kooskõlastas 26.08.2022 otsusega nr 7-3/2022-102 uued soojuse müügi piirhinnad Jüri ja Vaida võrgupiirkonnale. Seoses sellega teatab AS ELVESO, et alates 01.10.2022 on Jüri võrgupiirkonnas soojuse müügi hind 72,45 €/MWh (lisandub käibemaks) ja Vaida võrgupiirkonnas 96,81 €/MWh (lisandub käibemaks).

Hinnatõusu peamiseks põhjuseks on hakkepuidu hinna oluline tõus, mis omakorda on tingitud energiakandjate hindade hüppelisest tõusust ning sellest tingitud muutustest puitkütuste turul. Samuti tingib hinnatõusu soojuse tootmiseks ja jaotamiseks kasutatava elektrienergia hinna kallinemine.

AS ELVESO klienditeenindus
Tel 603 1480
www.elveso.ee