Uudised

Uudised

15.06.2023

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 15.06.2023: joogivee kasutamine kastmisveena

Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena. Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel tundidel, kui kodune veetarbimine on suurem.

Soojad ja päikesepaistelised ilmad rõõmustavad meid, kuid toovad endaga kaasa ka uued mured – taimed närtsivad, muru kolletub ja krõbiseb jalge all, tahaks peita ennast külmavee basseini. Praegune sademetevaene ja soe periood on järsult suurendanud veetarbimist, mis toob kaasa probleeme veesurvega. Eestis on täna piirkondi, kus veevarustus võib ülekoormuse tõttu katkeda, sest vett kasutatakse rohkem kui puurkaevud ja veetöötlusseadmed toota jõuavad. Pikad põuased perioodid mõjutavad riike üle maailma ja üks olulisemaid kaasnevaid probleeme on seotud joogivee nappusega, kuna elanike arvu suurenemisega kasvavad ka joogivee tarbimismahud.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuhi Raili Kärmase sõnul on oluline muuta oma igapäeva harjumusi nii, et me kasutaks puhast joogivett targalt. Näiteks haljasalade niisutuseks sobib ideaalselt varem kogutud sademevesi. See aitab säästa veevarusid joogi- ja toiduvalmistamiseks. Oluline on veel märkida, et vee-ettevõtted peavad kinni pidama neile Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud joogivee kasutamise mahust. Ette antud limiite ei tohi ületada, sest need tuginevad teaduslikel uuringutel ja ületamise korral võib kogu piirkonna põhjavee kasutamine joogiveena ohtu sattuda. Ühisveevärgi süsteemide ehitamisel on arvestatud nende limiitidega ja esmatähtis on kõigile elanikele tagada joogivesi.

Mitmed vee-ettevõtted on juba palunud oma klientidelt mõistvat suhtumist. Sademetevaesel perioodil on vaja hoolikalt jälgida ühisveevärgist vee tarbimist! Suureks abiks on, kui kastmist välditakse ajavahemikel 7:00-10:00 ja 17:00-23:00, sest nendel kellaaegadel tarbitakse ühisveevärgi vett kõige enam. Lisaks annab parima kastmise tulemuse just hilisõhtused kastmised, sest nii ei aurustu vesi lõõmava päikese all kohe ära. Tasub ka mõelda, kuidas kastmiseks vajaminevat vett tulevikuks varuda, selleks võiks koguda vihmaperioodidel sademevett.


Lisainfo:

Raili Kärmas
EVEL tegevjuht
telefon: +372 511 5154
e-post: raili.karmas@evel.ee