Arveldamine


Ühisveevärgi ja/või  reovee ärajuhtimise teenuse eest toimub arveldamine kinnistu veemõõdusõlme paigaldatud kaugloetava veearvesti "Kampstrup" näidu alusel. Arvestus toimub 1m3 täpsusega.

Arveldusperioodiks on üks kalendrikuu.

Kui klient ei ole õigeaegselt teatanud arvesti näitu, on vee-ettevõtjal õigus esitada arve eelneval arvestusperioodil kasutatud koguse järgi ning järgneval arvestusperioodil toimub koguse tasaarveldus teatatud tegeliku arvestinäidu alusel.

Kui Teil tekib arve kohta küsimusi või leiate sellel ebatäpsusi, siis palume võtta ühendust meie Klienditeeninduse infonumbril                603 1480. Infonumber vastab Teie kõnedele tööpäevadel kell 8.00 – 16.00. Samuti võite saata oma küsimuse e-posti teel info@elveso.ee  või meie kodulehele kaudu.