Uudised

30.09.2022

AS ELVESO võrguteenuste hinnad alates 1.01.2023

AS ELVESO on kooskõlastanud Konkurentsiametiga uued võrguteenuste hinnad (Konkurentsiameti 29.09.2022 otsus nr 7-3/2022-132).

Võrguteenuste hinnatõus on tingitud Elektrilevi OÜlt sisse ostetava võrguteenuse kulu ja võrgukao elektrienergia ostukulu suurenemisest ning seadusega määratud võrguettevõtjate järelevalvetasu lisandumisest. Uued kooskõlastatud võrguteenuste hinnad sisaldavad ka planeeritavaid investeeringuid elektrivõrku tagamaks tarbijatele parem varustuskindlus.

Uued võrguteenuste hinnad rakenduvad alates 01.01.2023.

Arvele lisatakse taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis